PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en we raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De volgende onderwerpen zullen we verder uitleggen:
– Gebruik van persoonsgegevens
– Doel van het verwerken van persoonsgegevens
– Doorgeven van gegevens
– Bewaren en beveiligen
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
– Automatische besluitvorming, profilering en cookies
– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, toestemming intrekken
– Autoriteit Persoonsgegevens
– Contactgegevens

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en de website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is weer afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest om te gebruiken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, is het mogelijk dat we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsgegevens
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mailadres
– CV met eventueel begeleidende documenten
– Verdere persoonsgegevens die u ons actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen, in correspondentie of gedurende telefonisch contact
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser
– Apparaat type

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website gebruikt, verwerken wij bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
– om u te kunnen voorzien van de overeengekomen dienstverlening
– om u te kunnen bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
– om uw bestelde goederen en diensten bij u af te leveren
– om u onze nieuwsbrief toe te sturen
– om uw sollicitatie te verwerken
– om uw surfgedrag op de website te analyseren en zo onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
(zie Automatische besluitvorming,  profilering en cookies)
– om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
– om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, mail, per post of telefonisch

Doorgeven van gegevens
Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan verschillende derde partijen, als dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van bijvoorbeeld een derde partij om te voorzien in ons telefonie-platform en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarin spreken we onder meer af dat gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Office 24/7 blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bewaren en beveiligen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te kunnen waar maken waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. Onze bewaartermijnen zijn:

– Sollicitatiegegevens:  tot datum van afwijzing + 1 maand/toevoeging aan uw personeelsdossier
– Klantgegevens:  tot einde van de contractperiode + 1 maand voor nazorg
– Niet klantengegevens:  tot einde van de relatie + 1 jaar of op verzoek
– Website bezoekersgegevens:  worden na 3 maanden na het bezoek vernietigd

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met onze Service Desk (support@office247.nl) of via info@office247.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen, echter, niet controleren of dat een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij ondanks alles toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@office247.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Automatische besluitvorming, profilering en cookies
Via onze website doen wij aan profilering namelijk door het plaatsen van cookies. We doen dat om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Deze cookies houden uw surfgedrag bij zodat we bijvoorbeeld automatisch op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden, of zodat we weten welke pagina’s vaak bezocht worden en welke pagina’s aan verbetering toe zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten. Verder doen wij niet aan automatische besluiten. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons Cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, toestemming intrekken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming welke u heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw gegevens in te trekken. U kunt verzoeken hierover doen via onze contactgegevens (zie Contactgegevens).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wanneer u een verzoek bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u dit via de contactgegevens bij ons kenbaar maken. Samen gaan we dan proberen er uit te komen. Mocht dat desondanks niet lukken, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens door de volgende link te volgen: Autoriteit Persoonsgegevens, Tip ons.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Bedrijf:  Office 24/7
Telefonisch:  085 2736375
Mail:  info@office247.nl